NAPRAW: Jak Daleko Od Innych Włączyć RDP W Systemie Windows Server 2003

Uratuj swój komputer już teraz. Kliknij tutaj, aby pobrać nasze narzędzie do naprawy systemu Windows.

W tym przewodniku ja i mój mąż opiszemy niektóre z możliwych przyczyn, które mogą powodować RDP, który zostanie włączony zdalnie w systemie Windows Server 2003, a następnie przedstawimy kilka sposobów naprawienia to niepowodzenie.Idź do góry | Panel sterowania | System i po prostu przejdź do zakładki „Remote”.W Selektorze pulpitu zdalnego zaznacz pole Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z komputerem, a następnie kliknij przycisk OK.

Dlaczego muszę wypełniać ogromne CAPTCHA?

Wypełnienie CAPTCHA dowodzi, że wielu z was jest zwykle ludźmi i zapewnia krótkoterminowy dostęp do zasobu internetowego.

Co mogę zrobić, aby temu zapobiec w nowej przyszłości?

Czy możesz zdalnie włączyć RDP?

Aby zdalnie wdrożyć RDP, musisz skonfigurować i uruchomić fantastyczną usługę planu Windows Remote Management (WinRM) na zdalnym komputerze wsparcia. Zapora Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi musi pozostać wyłączona, aby zachować zgodność z regułami, które umożliwiają zdalny odbiór za pośrednictwem programu PowerShell. Zdalny musi być włączony.

jak zdalnie włączyć rdp w systemie Windows hosting 2003

Jeśli dana osoba zapewnia osobiste połączenie w domu, kupujący mogą sprawdzić swój sprzęt pod kątem komputera, aby upewnić się, że nigdy nie został zainfekowany złośliwym oprogramowaniem.

Jeśli ktokolwiek znajduje się w biurze lub w całości korzysta z udostępnionej sieci, możesz poprosić administratora sieci o informacje, kiedy będziesz chciał przeprowadzić pełną diagnostykę rynkową, aby sprawdzić, czy nie ma źle skonfigurowanych lub wadliwych urządzeń.

Innym sposobem zapobiegania uzyskiwaniu w przyszłości dostępu do tej strony jest uzyskanie korzyści wynikających z przepustki prywatności. Być może będziesz musiał pobrać wersję 2. Teraz 0 z tego sklepu z dodatkami do Firefoksa, jeśli tego potrzebujesz.

Pulpit zdalny w pobliżu systemów Windows i XP Server 2003 jest z pewnością domyślnie włączony, ale jeśli rzeczywiście potrzebujesz połączyć się zdalnie za pomocą RDP (Pulpit zdalny), nie ma przeszkód. Jeśli masz uprawnienia administratora za pośrednictwem tego pola i możesz uzyskać dostęp do samego rejestru, po prostu kliknij stosunkowo proste kroki poniżej.

jak można zdalnie włączyć rdp na komputerze z systemem Windows 2003

2. Z menu Plik wybierz Plik. Kliknij menu Połącz rejestr sieciowy.

3. • Przeglądaj (lub wprowadź) nazwę komputera lub komputera. Kliknij „OK”

4. Znajdź temat „Remote System” w tym kluczu: „Server HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlTerminal

8. Zrestartuj zdalny system, który ma: shutdown -l –r remoteserver w poleceniu skrótu (serwer zdalny jest bez wątpienia nazwą serwera WWW lub komputera, który chcesz ponownie uruchomić.)

Jak mogę zdalnie upewnić się, że masz i wyłączasz zdalny pulpit?

Pobierz witryny internetowe MMC (Panel sterowania> Narzędzia administracyjne> Usługi), najlepiej kliknij Usługi (lokalne) lub wybierz Połącz z innym komputerem. Wprowadź nazwę zdalnego komputera lub laptopa, z którym będziesz się łączyć. Teraz możesz znaleźć i uruchomić najważniejszą usługę, Rejestr zdalny.

Aby włączyć zdalny dostęp do pulpitu na osobistym komputerze osobistym z systemem Windows Server 2003, otwórz okno dialogowe Ogólne właściwości systemu, klikając prawym przyciskiem myszy Mój komputer. pogotowie ”i wybierając„ Właściwości ”w menu kontekstowych. Kliknij zakładkę Remote (patrz Rysunek 3-4) i ustaw opcję tak, aby akceptowała zdalny dostęp do pulpitu.

Po włączeniu tej funkcji należy dalej wymienić wszystkich użytkowników, którzy prawie zawsze mieliby zdalny dostęp do forum. Członkowie instytucji Administratorzy na autopilocie uzyskują dostęp do serwera, ale równie dobrze można dodać dodatkowych użytkowników. Możesz wymyślić jednego użytkownika na raz, na zapełnienie grupy zdalnych biur przez odpowiednich użytkowników. Najpierw kliknij Wybierz użytkownika zdalnego, aby otworzyć okno dialogowe Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Rysunek 3-4. Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że zdalne sterowanie skojarzone z komputerem umożliwia połączenia.

Aby dodać użytkowników i/lub grupy osób do witryn internetowych, kliknij opcję Dodaj i zaimplementuj bloki konstrukcyjne w oknie dialogowym Wybierz użytkowników, aby wybrać dokładnie odpowiednich użytkowników. Najlepszym sposobem przyznania użytkownikom uprawnień do zdalnego przeglądania jest po prostu wybranie Remote Worker User Group.about tabeli. Jednak przez rozszerzenie grupa nie jest zapełniona. Aby dodać użytkowników do grupy, do tej pory kliknij łącze powiązane z kontami użytkowników w oknie dyskusyjnym Użytkownicy pulpitu zdalnego, aby otworzyć każdą własną przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne. Następnie wykonaj następujące czynności:

1. Często wybieraj obiekt grupy w tym konkretnym okienku konsoli, a następnie kliknij dwukrotnie ogólnie obiekt grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego w okienku Sprzęt.

Jak utworzyć i skonfigurować Pulpit zdalny dla systemu Windows Server 2003?

Przejdź do Panelu sterowania.Kliknij System.Zdalny dostęp do kart.Zaznacz pole wyboru dalej, aby zezwolić użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem.

2. W oknie dialogowym mojej grupy kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz użytkowników, komputery, a nawet grupy.

3. Jeśli pole „Z tej lokalizacji” w większości przypadków pokazuje komputer lokalny, spójrz na „Lokalizacja” i wybierz domenę lub miejsce całego katalogu (jeśli Twoja firma ma inne domeny, z których Twoja rodzina naprawdę chce wybierać użytkowników).

4. Wprowadź nazwy użytkowników, których chcesz użyć dla grupy, potencjalnie skorzystaj z zaawansowanej wycieczki, aby wykorzystać możliwości wyszukiwania związane z określonym oknem dialogowym w celu znalezienia tych członków. Kiedy wchodzisz i Aby się zalogować, po prostu kliknij Sprawdź nazwy, aby upewnić się, że istnieje dobra, solidna nazwa i rozwiń każdy moniker do pełnej nazwy areny.

5. Po zakończeniu tworzenia użytkowników dla grupy, kliknij OK, aby powrócić do okna dialogowego Group Properties, które zawiera listę wszystkich jej członków (patrz Rysunek 3-5).

6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do przystawki Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie sprawdź, czy konsola MMC powróciła do okna dialogowego Użytkownicy pulpitu zdalnego.

Jak wykonać zdalnie korzystam z Microsoft Remote Desktop?

Otwórz panel sterowania.Kliknij System i zabezpieczenia.W nowej sekcji System wybierz główną opcję Zezwalaj na zdalny dostęp do Internetu.Kliknij bieżącą kartę Remote.W fazie Pulpit zdalny włącz opcję Zezwalaj na połączenia zdalne, gdy ta opcja. C. Szansa.

7. miejsce. Pamiętaj, aby zamknąć okno dialogowe Użytkownicy pulpitu zdalnego, nawet jeśli nie zawiera ono monikerów listy. Grupa Użytkownicy Pulpitu Zdalnego jest po prostu stale zapewniana zdalny dostęp do stacji roboczej komputera (przy następnej okazji, gdy otworzysz okno dialogowe Użytkownicy Pulpitu Zdalnego, zobaczysz, że po prostu wyświetlasz listę wszystkich użytkowników w każdej z całej naszej grupy).

Użytkownicy, których dodają do grupy ekranowej Użytkownicy zdalni, powinni ogólnie mieć podwyższoną ochronę zgodnie z prawem. ktoś może wybrać zwykłe osoby z domeny. W ten sposób ci użytkownicy mogą kontrolowaćZarządzanie niektórymi wyświetlanymi serwerami bez logowania się u tego administratora.

Aby chronić własny serwer, dobrym sposobem myślenia jest upewnienie się, że użytkownicy w określonej podstawowej grupie użytkowników Pulpitu zdalnego zdają sobie sprawę z ich haseł.

Napraw błędy komputera w kilka minut

Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz Restoro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

 • Teraz serwer jest zaprojektowany, aby był dostępny dla użytkowników zdalnych pulpitów, najważniejszy serwer jest niewątpliwie zarządzany tylko przez typy połączonych połączeń:

  Rysunek 3-5. Nie zapomnij dodać własnej listy, aby móc obsługiwać określony serwer ze swojego komputera, nawet jeśli nie jesteś zalogowany jako administrator.

  Nadszedł czas, aby pomóc Ci skonfigurować najlepszą stację roboczą, a prawie wszystkie inne stacje robocze będą używać serwera zdalnie.

  Reimage to jedyne narzędzie, które naprawia błędy systemu Windows, usuwa wirusy i chroni przed utratą plików

  FIX: How To Remotely Enable RDP In Windows Server 2003
  CORRECTIF : Comment Activer à Distance RDP Dans Windows Server 2003
  FIX: Windows Server 2003에서 원격으로 RDP를 활성화하는 방법
  FIX: Come Abilitare In Remoto RDP In Windows Server 2003
  UPDATE: Remote-Aktivierung Von RDP In Windows Server 2003
  ИСПРАВИТЬ: Как удаленно включить RDP в Windows Server 2003
  REVISIÓN: Cómo Habilitar RDP De Forma Remota En Windows Server 2003
  FIX: Hur Man Fjärraktiverar RDP I Windows Server 2003
  FIX: RDP Op Afstand Inschakelen In Windows Server 2003
  CORREÇÃO: Como Habilitar Remotamente O RDP No Windows Server 2003