Wskazówki Dotyczące Konfiguracji Zmiennej ścieżki Naprawy W Systemie Windows 7

Uratuj swój komputer już teraz. Kliknij tutaj, aby pobrać nasze narzędzie do naprawy systemu Windows.

Jeśli ustalisz, jak skonfigurować niektóre zmienne ścieżki systemu Windows 7 w systemie komputerowym, mamy nadzieję, że ten podręcznik użytkownika może Ci pomóc.Kliknij prawym przyciskiem myszy najważniejszą ikonę komputera na pulpicie.Wybierz Właściwości z menu kontekstowego.Kliknij łącze Zaawansowane ustawienia systemu.Kliknij Zmienne środowiskowe.W części okna „Edytuj zmienną systemową” (lub „Nowa zmienna konsoli”) wpisz wartość powiązaną ze zmienną sytuacyjną PATH.

Komentarz
jak ustawić zmienną fokusa w systemie Windows 7

Do aktualizacji ścieżki do zmiennych środowiskowych wymagane są uprawnienia administratora. maj

Notatka

Aby przeformułować inne zmienne środowiskowe, wybierz zmienną w obszarze Charakterystyka systemu i kliknij Edytuj. Jeśli chcesz utworzyć nową zmienną natury, kliknij Nowa, aby wprowadzić część nazwy, a tym samym wartość zmiennej.

Wysoki

Użyj polecenia swing path.Can, aby wyświetlić noszenie połączenia z definicją ścieżki daleko od wiersza poleceń systemu Windows

Notatka

Możesz przesunąć inne zmienne środowiskowe, wybierając ostatnią zmienną w obszarze Zmienne systemowe i dalej, a następnie Zmień. Jeśli chcesz ustawić własną zmienną środowiskową, kliknij Nowa i wprowadź nazwę oraz nazwę zmiennej.

Wysoki

Użyj typu polecenia Direction.Can, aby zlokalizować i utworzyć ścieżkę, w której używany jest wiersz polecenia systemu Windows

Notatka

Aby przeciwstawić się innym problemom środowiskowym, zaznacz dane podlegające „Dokładnym zmiennym systemowym” i po prostu „Zmień”. Jeśli chcesz utworzyć idealną nową zmienną środowiskową, kliknij Nowa, a także wprowadź nazwę zmiennej z tą opcjonalną wartością.

Wysoki

Możesz wykorzystać polecenie path, aby wyświetlić, ale ustaw ścieżkę za pomocą wiersza poleceń systemu Windows. maj

Notatka

Jak kompletnie ustawić na stałe zmienną Path?

Aby zmiana była trwała, wpisz jak polecenie PATH = $PATH: – opt / bin w deklaracji. plik bashrc. Jeśli to jest firma, utwórz nową zmianę PATH, dodając katalog, który zawiera ważne rzeczy do bieżącej PATH $ PATH.

Edytujesz zmienne dla wielu krajów, podświetlając zmienną obecną w sekcji Zmienne systemowe i klikając Edytuj. Jeśli chcesz zwolnić nową zmienną środowiskową, kliknij Nowa i wprowadź dodatkowo nazwę zmiennej, a więc wartość.

Wysoki

Aby zobaczyć i skonfigurować proces, z którego pochodzi wiersz poleceń systemu Windows, użyj polecenia organizacji ścieżki. maj

Notatka

Wiele gwiazd zmiennych środowiskowych można zmienić, sprawdzając edytowaną zmienną w odniesieniu do sekcji Zmienne systemowe przez fałszywą zmianę. Jeśli chcesz mieć konsekwencje nowej zmiennej środowiskowej, musisz kliknąć Nowa i wprowadzić nazwę i wartość zmiennej.

Wysoki

Aby wyświetlić i określić wszechstronną ścieżkę za pomocą polecenia systemu Windows zakończonego Internetem, użyj ścieżki sell for.

Komentarz

Co to są zmienne środowiskowe PATH dla systemu Windows 7?

Ścieżka elastyczna to ciąg składający się z jednej konkretnej lub więcej ścieżek do informacji, a więc faktów, oddzielonych średnikami i jest używany za każdym razem, gdy używasz zarządzania w telefonie do obsługi plików wykonywalnych, które nie pojawiają się w bieżącym katalogu, ale są w tym szablonie ten, który określiłeś tylko w zmiennej.

PamiętajOznacza to, że w przypadku dołączania programów ścieżka jest aktualizowana zgodnie z procedurami dla świeżo zainstalowanych programów. Dlatego jeśli odinstalujesz swój plan transmisji danych po zainstalowaniu innego oprogramowania, może to mieć wpływ na te aplikacje.

Jeśli jesteś maniakiem komputerowym z doświadczeniem w Linuksie, możesz prawie zrozumieć, o co mi chodzi. W przeciwnym razie zmienne środowiskowe są znaczącym zestawem predefiniowanych zmiennych, które bez wątpienia zapewniają prawidłowe działanie systemu. Windows jak może tak samo, jak gdybyś ty, cotygodniowy użytkownik, nie martwił się o aplikację.

Niedawno zapoznałem się z dokumentacją Androida i próbowałem określić środowisko programistyczne na kilku innych Windows 7. Jedną z wytycznych jest dodanie podróży listy do różnic w środowisku PATH. Musiałem przyznać, że w wielu przypadkach Google nie zajmował się dokumentacją, więc często możemy ją uprościć.

jak ustawić zmienną ścieżki w systemie Windows 7

Aby zainstalować SDK, po prostu rozpakuj pakiet startowy znajdujący się w bezpiecznym miejscu, a następnie dodaj kilka lokalizacji do PATH.

Jak dokładnie to robisz?

Jak dodać do zmiennej Path?

W ten sposób na pewno poprawisz ścieżkę do zdrowej zmiennej środowiskowej PATH W dominującym oknie dialogowym System kliknij opcję Dodatkowe temperatury systemu. Na karcie Zaawansowane dowolnego okna dialogowego wypożyczania systemu kliknij opcję Zmienne środowiskowe ”. W polu tekstowym Zmienne systemowe okna dialogowego Zmienne środowiskowe przewiń o 60 stóp, aby umożliwić im przejście do ścieżki i wybierz ją.

Aby uzyskać lub zmienić elementy środowiska w systemie Windows 7, musisz najpierw sprawdzić właściwości systemu.

Napraw błędy komputera w kilka minut

Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz Restoro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

 • Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe … w podeszwowym aspekcie karty Zaawansowane.

  Kliknij dwukrotnie PATH i ponownie wklej promenadę do wartości zmiennej. Upewnij się, że zaczynasz wartość od „; â € œ

  Sprawmy, by to, co właśnie zrobiliśmy, było silniejsze

  PATH można opisać jako środowisko, którego zmienna zawiera prawie wszystkie wykonywalne polecenia powłoki. Kiedy większość kobiet wprowadzi coś w poleceniu, o które poprosi, wyglądają dokładnie na zabawę z ostatnio wprowadzonym statusem narzędzia wiersza poleceń.

  Krótko mówiąc, istnieje wiele innych zmiennych środowiskowych systemu Windows. Jeśli jesteś już zainteresowany, jak to działa, Ty i Twoja rodzina możecie sprawdzić i przesłać swoją dokumentację Technet.

  Jeśli aspirujesz do uzyskania plików wykonywalnych online w wyniku Keep Control, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy określiłeś odrębną lokalizację na konsoli Xbox 360, wypożyczając instrukcje dotyczące dysku CD (zmień katalog) lub masz wybrał adaptowalną PATH. Zmienna Ścieżka jest cyklem jednej lub więcej technik danych, oddzielonych średnikami i jest ćwiczona za każdym razem, gdy wywołujesz kierownictwo, aby rozwiązać za pomocą plików exe, których nie widzisz w bieżącym katalogu Twojej firmy, ale w jednym z tymi które zwykle określaliśmy dla zmiennej.
  Aby dodać ścieżki, kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer na pulpicie lub w modnym menu, kliknij Zaawansowane ustawienia systemu, a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Tam kliknij Zmienne środowiskowe … i tym samym znajdź ścieżkę w Zmiennych systemowych …

  Edytuj Zapamiętaj ten dodatek połączony ze ścieżką, wstawiając średnik bezpośrednio po ścieżce kontynuacji i przypisując pełną ścieżkę Swing do folderu One, w którym będą znajdować się twoje własne pliki wykonywalne.

  Reimage to jedyne narzędzie, które naprawia błędy systemu Windows, usuwa wirusy i chroni przed utratą plików

  How To Setup Path Variable In Windows 7
  Como Configurar A Variável De Caminho No Windows 7
  Hur Man Ställer In Sökvägsvariabel I Windows 7
  Come Impostare La Variabile Di Percorso In Windows 7
  Windows 7에서 경로 변수를 설정하는 방법
  Comment Configurer La Variable De Chemin Dans Windows 7
  Как настроить переменную пути в Windows 7
  Padvariabele Instellen In Windows 7
  So Richten Sie Die Pfadvariable In Windows 7 Ein
  Cómo Configurar La Variable De Ruta En Windows 7