Bästa Sättet Att återgå Till Fixa Bläddringsknappen I Windows Skapa C#

Rädda din dator nu. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg.

Det verkar som om några av våra läsare har stött på en felkod med navigeringsknappen i Windows Form C#. Det här problemet kan uppstå av ett antal olika orsaker. Låt oss titta på den här typen av nu.OpenFileDialog-kontrollen uppmanar denna webbanvändare att öppna ett uttalande och uppmanar användaren att bestämma vilken fil som ska öppnas. Kunden kan kontrollera om filen vilar och öppna den om den råder. Gruppen med kontroller OpenFileDialog får från den abstrakta klassen FileDialog.

Åtgärda PC-fel på några minuter

Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver Restoro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator – ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Kkomponenten System.Windows.Forms.OpenFileDialog öppnar en speciell Windows-dialogruta för att uppfatta fält och därför välja filer. För att öppna och visa de valda skrivna dokumenten kan du använda OpenFileDialog.OpenFile-produkten eller skapa en enda instans av alla System.IO.StreamReader-klassen. Exempel från allmänt fangemenskap visar båda tillvägagångssätten.

  bläddra kontrollnyckel i Windows form c#

  I vårt .NET Framework kräver att få en distribuerad FileName-egenskap en standardbehörighet, som tillhandahålls av System.Security.Permissions.FileIOPermission status. Exemplen körs med fileopermission-bekräftelse och kan orsaka ett otillräckligt lässkriv-undantag när de körs i en bitförtroendekontext. Mer information finns i Grundläggande information om kodsäkerhet

  .

  Du kan säkert sätta ihop och köra dessa fantastiska exempel av den anledningen att .NET Framework-applikationer från C#- eller Visual Basic-kommandoraden. Se Kommandorad med setup csc.exe och Skapa en anpassad rad från ett viktigt kommando.

  för mer information.

  Från och med .NET Core 3.0 kan din familj bygga och köra exakta exempel mot fantastiska .NET Core-appar för Windows från mappen som innehåller denna .NET Core Forms Windows .csproj industrifil.

  Exempel: Läsa en fil med en StreamReader

  Hur bläddrar i filen som finns i Windows Form C#?

  OpenFileDialog fdlg är lika med new OpenFileDialog();fdlg.Title = “C# Angle Open File Dialogbox”;fdlg.InitialDirectory matchar @”c:”;fdlg.Filter = “Alla ringbindare (*.*)|*.*|Alla bilder (*.*)|*.*”;fdlg.FilterIndex = 2;fdlg.RestoreDirectory är bokstavligen sant;if(fdlg.ShowDialog() == DialogResult.OK){

  Hur öppnar jag ett Windows-formulär?

  Klicka på alla knappkontroller och dra spelningen till formuläret. Dubbelklicka på alla väljare som du lagt till i formuläret om du vill se alternativet klicka på händelseägandemetoden i ett allmänt kodfönster.

  I följande bild används varje Click-händelsehanterare för en Windows Forms Button-kontroll för att göra se till att du öppnar en OpenFileDialog med en ShowDialog< /a>-metod . När personen har valt en fil och klickat på OK kommer en instans av detta StreamReader-klassrum att läsa filen eller skymta dess innehåll i textområdet i ditt formulär. För mer information om att läsa filer, se Strömmar, FileStream.BeginRead i kombination med FileStream.Read.

  Hur komplett använder jag dialogrutan för öppen fil i Windows-formuläret?

  Följande exempel använder dessa Click-händelsehanterare för den bästa Windows Forms Button-kontrollen för att öppna en utmärkt OpenFileDialog med metoden ShowDialog. Efter att användaren har valt en fil och dessutom klickat på OK, kommer en instans av vanligtvis StreamReader-klassen att läsa hela filen och visa dess innehåll i ett formulärtextfält.

   genererar användning av systemet;med System.Drawing;med System.IO;med System.Security;med System.Windows.Forms;public class OpenFileDialogForm: form  [STATISK tråd]  användarens statiska void Main()      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);    Application.EnableVisualStyles();    Application.Run(ny OpenFileDialogForm());    privat knapp selectButton;  Anpassad OpenFileDialog openFileDialog1;  Kommersiell text utbredd textBox1;  OpenFileDialogForm() manifest      openFileDialog1 betyder ny OpenFileDialog();    selectButton matchar specifik ny knapp          Storleken avser den nya storleken (100, 20),      etablering = n hög enkelpunkt (15, 15),      Text = "Välj fil"    ;    selectButton.Click += ny händelseanvändare (SelectButton_Click);    motsvarar textBox1 new TextBox          statur = ny storlek(300, 300),      plats är lika med senaste punkten (15, 40),      multiline motsvarar sant,      ScrollBars = ScrollBars.Vertical    ;    ClientSize = ny storlek(330, 360);    Controls.Add(selectButton);    Controls.Add(textfält1);    privat tomhet SetText(strängtext)      textBox1.Text betyder text;    internt void SelectButton_Click(objekt e-postavsändare, EventArgs e)      när som helst (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)          Att försöka               var sr är egentligen lika med nya StreamReader(openFileDialog1.FileName);        SetText(sr.ReadToEnd());            catch(SecurityException ex)              MessageBox.Show($"Säkerhetsfel.nnFelmeddelande: ex.Messagenn" +        $"Detaljer:nnex.StackTrace");            

  bläddra-knapp med Windows-formuläret c#

  Importera system.ritningImportera System.IOImporter System.SecurityImporterar System.Windows.FormsOffentlig klass OpenFileDialogForm: Ärver form  Public Desktop()    Ansökan. ställ in kompatibel textrendering som kan standard(false)Application.EnableVisualStyles()    Dim frm As New OpenFileDialogForm()    Application.Run(frm)  final under  Dim WithEvents SelectButton as Button  Dimma openFileDialog1 som OpenFileDialog  TextBox1 mörk som TextBox  Privat sub Ny ()    ClientSize = ny passform (400, 400)    openFileDialog1 = Ny OpenFileDialog()    SelectButton = NewButton()    Med valknapp      .Text = "Välj fil"      .plats och skick = ny punkt(15, 15)      .size = storlek(100, 25)    avsluta med    Textfält1 = Nytt textmeddelandefält()

  Reimage är det enda verktyget som reparerar Windows-fel, tar bort virus och skyddar dig från filförlust