Tips För Problemlösningsfel Relaterade Till Feltränaren I Vb

Du bör kontrollera någon av dessa korrigeringsidéer när du säkrar felhanterarfel i vb-feltankar på din maskin.

Rädda din dator nu. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg.

GoTo-felplaner är orsaken till Vb. Ren ostrukturerad undantagshantering. GoTo refocus error Du kan se leverantörsflödet på ett bra ställe. Vid felåteruppta nästa – Närhelst ett fantastiskt fel inträffar under körningen, hoppa över den faktiska satsen och fortsätt körningen på följande satser.

Jag har tolkat ett VB6-projekt i VB.NET (VS2005). Efter avkodning vill jag uppdatera att denna “On GoTo ErrorHandler” med ett försök att köra. Vänligen ge mig ett alternativ för “Try Cat Endly” blockbrett sortiment nedan. Tack.

on error message goto errorhandler in vb

Private GetMktAccessRights2(ByRef sub jsonObj As Scripting.Dictionary, ByRef nCount As Short)  Vid fel Gå till ErrorHandler  jag är så låg  sol ctr hur kort  Om nCount = två Då    WriteErrorToTextFile(ErrorFileName, "Det gick inte att sluta med marknadstillståndsbeskrivning.")    InsertDealerErrorLog("FrmMain: GetMktAccessRights(): beskrivning av medborgerliga rättigheter kan inte verka såld")    MsgBox("Det gick inte att få marknadskontroll av juridisk beskrivning.", MsgBoxStyle.OKOnly)  Annorlunda    Utbyte = 0    För i = 1 för att faktiskt nCount      "UPGRADE_WARNING: Standardegenskapsobjektet kan inte kännas omvandlat till jsonObj.Item().Item. Klicka för att lära dig mer: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect .htm?keyword="6A50421D- 15FE-4896-8A1B-2EK21E9037B2"'      If (AccessRights And jsonObj.Item("records").Item(i).Item("DealerRights")) = jsonObj.Item("records").Item(i).Item("DealerRights") Då        Antal byten = Antal byten + 1        "UPGRADE_WARNING: Det gick inte att ange standardfastighetstillgång på jsonObj.Item().Item-objektet. Klicka för att läsa och lära dig mer: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm ?keyword= "6A50421D-15FE- 4896-8A1B-2EC21E9037B2"'        CFD_data(NumOfExch - 1).Market = Trim(jsonObj.Item("records").Item(i).Item("Market"))      fixa om    Nästa    Om NumOfExch = 0, då      InsertDealerErrorLog("FrmMain: GetMktAccessRights(): Du kan inte komma åt någon av marknaderna.")      MsgBox("Du kan faktiskt inte komma åt någon av branschen eftersom du inte har tillgång till att hjälpa de olika marknadsplatserna.", MsgBoxStyle.OKOnly)    fixa om  kant om  utgång underFelhanterare:  MsgBox("GetMktAccessRights2 misslyckades. Det skulle troligen finnas fel i comebackmeddelandet.")  fortsätta underPrivat nästaSlutfunktion SendDealerInfoToRskMng(ByVal Loginout As Boolean, ByVal DealerID As String, ByVal MarketList As String, ByVal ListidList As String) As Boolean  Vid fel GoTo ErrHandler  WriteErrorToTextFile(LogFileName, "Starts with SendDealerInfoToRskMng.")  Dim inloggningsdata som återförsäljareLoginData  Inloggningsdata: New DealerLoginDataDimStrDate bara som en sträng  StrDate motsvarar VB6."format åååå-mm-dd (nu hh:mm:ss")  tcpendpoint.SendOut(logindata.handle)  SendDealerInfoToRskMng = Sant  'UPGRADE_NOTE: Objekt får inte förstöra autentiseringsuppgifter som slutligen rensas. Klicka för att lära dig mer: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6E35BFF6-CD74-4B09-9689-3E1A43DF8969"'  ID = Inga  WriteErrorToTextFile(LogFileName, "SendDealerInfoToRskMng kom till slutsatsen framgångsrikt")  spela in fungeraFelhanterare: MsgBox("PMEModule:SendDealerInfoToRskMng()->" & Err.Description)  InsertDealerErrorLog("PMEModule:SendDealerInfoToRskMng()->" och fel i bedömningsbeskrivningen)  slutetutgångsfunktion

Fast.Felsökningsinformation

Hur använder jag GoTo-felet i VBA?

Placera anslutningen On Error GoTo Label i en ny ände av vår översta subrutin.Placera en användbar korrekt felhanteringsetikett på den här änden som är ansluten till vår utmärkta adapter.Om det var ett avsiktligt fel, hantera det på samma sätt som du, fortsätt.Om applikationen inte kan fortsätta, ta en titt på Err.

. Svaren är inte bekräftade i närheten av denna tid.

vid fel gå till felhanterare i vb

Vill du förbättra din fråga? Uppdatera just den här frågan så att den kan observeras i Stack Overflow-tråden.

Åtgärda PC-fel på några minuter

Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver Restoro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator – ladda ner Restoro idag!

 • 1. Ladda ner och installera Reimage
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Reimage är det enda verktyget som reparerar Windows-fel, tar bort virus och skyddar dig från filförlust

  Tips For Troubleshooting Errors Related To The Error Handler In Vb
  Tipps Zur Fehlerbehebung Bei Fehlern Im Zusammenhang Mit Der Fehlerbehandlung In Vb
  Vb의 오류 처리기와 관련된 오류 문제 해결을 위한 팁
  Советы по устранению ошибок, связанных с обработчиком ошибок в Vb
  Suggerimenti Per La Risoluzione Degli Errori Relativi Al Gestore Degli Errori In Vb
  Conseils Pour Résoudre Les Erreurs Liées Au Gestionnaire D’erreurs Dans Vb
  Tips Voor Het Oplossen Van Fouten Met Betrekking Tot De Foutafhandelaar In Vb
  Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów Związanych Z Obsługą Błędów W Vb
  Sugerencias Para Solucionar Errores Relacionados Con El Controlador De Errores En Vb
  Dicas Para Solucionar Erros Relacionados Ao Manipulador De Erros Em Vb